1. Lý do bạn nên lựa chọn 2DE Việt Nam

Cùng với sự tận tâm của mình đồng thời luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những "Giá trị tốt nhất" 2DE Việt Nam luôn cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, đảm bảo 100% chất lượng cùng mức giá tốt nhất tới tận tay người tiêu dùng. Với uy tín của mình 2DE luôn cam kết những giá trị gửi tới khách hàng như sau:

  • Chất lượng luôn dẫn đầu

  • Giá cả cực kỳ cạnh tranh

  • Luôn có mức giá cực tốt đối với những khách hàng lâu năm

  • Cam kết hỗ trợ mọi thắc mắc trước và sau bán hàng

Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng

Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng

thang cáp

Thang cấp sản xuất tại 2DE

2. Bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng (UPDATE MỚI NHẤT 2022)

Bạn có thể xem chi tiết hơn TẠI ĐÂY

STT

 TÊN SẢN PHẨM

CHIỀU RỘNG

CHIỀU CAO

 ĐƠN VỊ

 ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(theo độ dày tôn)

 THANG CÁP

 ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM

 1.5mm

 2mm

I

 THANG CÁP 50X50

1

Thangcáp

50

50

 Mét

                      99,500

                    128,900

2

Nắp thang cáp

50

50

 Mét

                      36,800

                      47,700

3

Ngã ba T thang cáp

50

50

 Cái

                    119,400

                    154,700

4

Nắp ngã ba T thang cáp

50

50

 Cái

                      44,200

                      57,300

5

Chữ thập X thang cáp

50

50

 Cái

                    149,200

                    193,300

6

Nắp chữ thập X thang cáp

50

50

 Cái

                      55,200

                      71,600

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

50

50

 Cái

                    109,400

                    141,800

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

50

50

 Cái

                      40,500

                      52,500

II

 THANG CÁP 60X40

1

Thangcáp

60

40

 Mét

                      90,200

                    116,900

2

Nắp thang cáp

60

40

 Mét

                      42,000

                      54,300

3

Ngã ba T thang cáp

60

40

 Cái

                    108,300

                    140,300

4

Nắp ngã ba T thang cáp

60

40

 Cái

                      50,300

                      65,200

5

Chữ thập X thang cáp

60

40

 Cái

                    135,300

                    175,400

6

Nắp chữ thập X thang cáp

60

40

 Cái

                      62,900

                      81,500

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

60

40

 Cái

                      99,200

                    128,600

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

60

40

 Cái

                      46,100

                      59,800

III

 THANG CÁP 75X50

1

Thangcáp

75

50

 Mét

                    102,400

                    132,700

2

Nắp thang cáp

75

50

 Mét

                      49,600

                      64,300

3

Ngã ba T thang cáp

75

50

 Cái

                    122,800

                    159,200

4

Nắp ngã ba T thang cáp

75

50

 Cái

                      59,500

                      77,100

5

Chữ thập X thang cáp

75

50

 Cái

                    153,500

                    199,000

6

Nắp chữ thập X thang cáp

75

50

 Cái

                      74,400

                      96,400

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

75

50

 Cái

                    112,600

                    145,900

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

75

50

 Cái

                      54,600

                      70,700

IV

 THANG CÁP 100X50

1

Thangcáp

100

50

 Mét

                    105,300

                    136,400

2

Nắp thang cáp

100

50

 Mét

                      62,400

                      80,800

3

Ngã ba T thang cáp

100

50

 Cái

                    126,300

                    163,700

4

Nắp ngã ba T thang cáp

100

50

 Cái

                      74,800

                      96,900

5

Chữ thập X thang cáp

100

50

 Cái

                    157,900

                    204,600

6

Nắp chữ thập X thang cáp

100

50

 Cái

                      93,500

                    121,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

100

50

 Cái

                    115,800

                    150,100

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

100

50

 Cái

                      68,600

                      88,900

V

 THANG CÁP 100X75

1

Thangcáp

100

75

 Mét

                    131,300

                    170,100

2

Nắp thang cáp

100

75

 Mét

                      62,400

                      80,800

3

Ngã ba T thang cáp

100

75

 Cái

                    157,500

                    204,200

4

Nắp ngã ba T thang cáp

100

75

 Cái

                      74,800

                      96,900

5

Chữ thập X thang cáp

100

75

 Cái

                    196,900

                    255,200

6

Nắp chữ thập X thang cáp

100

75

 Cái

                      93,500

                    121,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

100

75

 Cái

                    144,400

                    187,100

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

100

75

 Cái

                      68,600

                      88,900

VI

 THANG CÁP 100X100

1

Thangcáp

100

100

 Mét

                    157,300

                    203,800

2

Nắp thang cáp

100

100

 Mét

                      62,400

                      80,800

3

Ngã ba T thang cáp

100

100

 Cái

                    188,700

                    244,600

4

Nắp ngã ba T thang cáp

100

100

 Cái

                      74,800

                      96,900

5

Chữ thập X thang cáp

100

100

 Cái

                    235,900

                    305,700

6

Nắp chữ thập X thang cáp

100

100

 Cái

                      93,500

                    121,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

100

100

 Cái

                    173,000

                    224,200

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

100

100

 Cái

                      68,600

                      88,900

VII

 THANG CÁP 150X50

1

Thangcáp

150

50

 Mét

                    111,100

                    144,000

2

Nắp thang cáp

150

50

 Mét

                      87,900

                    113,900

3

Ngã ba T thang cáp

150

50

 Cái

                    133,300

                    172,800

4

Nắp ngã ba T thang cáp

150

50

 Cái

                    105,500

                    136,600

5

Chữ thập X thang cáp

150

50

 Cái

                    166,600

                    215,900

6

Nắp chữ thập X thang cáp

150

50

 Cái

                    131,800

                    170,800

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

150

50

 Cái

                    122,200

                    158,400

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

150

50

 Cái

                      96,700

                    125,200

VIII

 THANG CÁP 150X75

1

Thangcáp

150

75

 Mét

                    137,100

                    177,700

2

Nắp thang cáp

150

75

 Mét

                      87,900

                    113,900

3

Ngã ba T thang cáp

150

75

 Cái

                    164,500

                    213,200

4

Nắp ngã ba T thang cáp

150

75

 Cái

                    105,500

                    136,600

5

Chữ thập X thang cáp

150

75

 Cái

                    205,600

                    266,500

6

Nắp chữ thập X thang cáp

150

75

 Cái

                    131,800

                    170,800

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

150

75

 Cái

                    150,800

                    195,400

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

150

75

 Cái

                      96,700

                    125,200

IX

 THANG CÁP 150X100

1

Thangcáp

150

100

 Mét

                    163,100

                    211,400

2

Nắp thang cáp

150

100

 Mét

                      87,900

                    113,900

3

Ngã ba T thang cáp

150

100

 Cái

                    195,700

                    253,600

4

Nắp ngã ba T thang cáp

150

100

 Cái

                    105,500

                    136,600

5

Chữ thập X thang cáp

150

100

 Cái

                    244,600

                    317,000

6

Nắp chữ thập X thang cáp

150

100

 Cái

                    131,800

                    170,800

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

150

100

 Cái

                    179,400

                    232,500

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

150

100

 Cái

                      96,700

                    125,200

X

 THANG CÁP 200X50

1

Thangcáp

200

50

 Mét

                    116,900

                    151,500

2

Nắp thang cáp

200

50

 Mét

                    113,400

                    146,900

3

Ngã ba T thang cáp

200

50

 Cái

                    140,300

                    181,800

4

Nắp ngã ba T thang cáp

200

50

 Cái

                    136,100

                    176,300

5

Chữ thập X thang cáp

200

50

 Cái

                    175,300

                    227,200

6

Nắp chữ thập X thang cáp

200

50

 Cái

                    170,100

                    220,400

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

200

50

 Cái

                    128,600

                    166,700

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

200

50

 Cái

                    124,700

                    161,600

XI

 THANG CÁP 200X75

1

Thangcáp

200

75

 Mét

                    142,900

                    185,200

2

Nắp thang cáp

200

75

 Mét

                    113,400

                    146,900

3

Ngã ba T thang cáp

200

75

 Cái

                    171,500

                    222,200

4

Nắp ngã ba T thang cáp

200

75

 Cái

                    136,100

                    176,300

5

Chữ thập X thang cáp

200

75

 Cái

                    214,300

                    277,800

6

Nắp chữ thập X thang cáp

200

75

 Cái

                    170,100

                    220,400

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

200

75

 Cái

                    157,200

                    203,700

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

200

75

 Cái

                    124,700

                    161,600

XII

 THANG CÁP 200X100

1

Thangcáp

200

100

 Mét

                    168,900

                    218,900

2

Nắp thang cáp

200

100

 Mét

                    113,400

                    146,900

3

Ngã ba T thang cáp

200

100

 Cái

                    202,700

                    262,700

4

Nắp ngã ba T thang cáp

200

100

 Cái

                    136,100

                    176,300

5

Chữ thập X thang cáp

200

100

 Cái

                    253,300

                    328,300

6

Nắp chữ thập X thang cáp

200

100

 Cái

                    170,100

                    220,400

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

200

100

 Cái

                    185,800

                    240,800

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

200

100

 Cái

                    124,700

                    161,600

XIII

 THANG CÁP 250X50

1

Thangcáp

250

50

 Mét

                    122,700

                    159,100

2

Nắp thang cáp

250

50

 Mét

                    138,900

                    180,000

3

Ngã ba T thang cáp

250

50

 Cái

                    147,300

                    190,900

4

Nắp ngã ba T thang cáp

250

50

 Cái

                    166,700

                    216,000

5

Chữ thập X thang cáp

250

50

 Cái

                    184,100

                    238,600

6

Nắp chữ thập X thang cáp

250

50

 Cái

                    208,400

                    270,000

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

250

50

 Cái

                    135,000

                    175,000

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

250

50

 Cái

                    152,800

                    198,000

XIV

 THANG CÁP 250X75

1

Thangcáp

250

75

 Mét

                    148,700

                    192,800

2

Nắp thang cáp

250

75

 Mét

                    138,900

                    180,000

3

Ngã ba T thang cáp

250

75

 Cái

                    178,500

                    231,300

4

Nắp ngã ba T thang cáp

250

75

 Cái

                    166,700

                    216,000

5

Chữ thập X thang cáp

250

75

 Cái

                    223,100

                    289,100

6

Nắp chữ thập X thang cáp

250

75

 Cái

                    208,400

                    270,000

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

250

75

 Cái

                    163,600

                    212,000

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

250

75

 Cái

                    152,800

                    198,000

XV

 THANG CÁP 250X100

1

Thangcáp

250

100

 Mét

                    174,700

                    226,400

2

Nắp thang cáp

250

100

 Mét

                    138,900

                    180,000

3

Ngã ba T thang cáp

250

100

 Cái

                    209,700

                    271,700

4

Nắp ngã ba T thang cáp

250

100

 Cái

                    166,700

                    216,000

5

Chữ thập X thang cáp

250

100

 Cái

                    262,100

                    339,600

6

Nắp chữ thập X thang cáp

250

100

 Cái

                    208,400

                    270,000

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

250

100

 Cái

                    192,200

                    249,100

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

250

100

 Cái

                    152,800

                    198,000

XVI

 THANG CÁP 300X50

1

Thangcáp

300

50

 Mét

                    128,500

                    166,600

2

Nắp thang cáp

300

50

 Mét

                    164,400

                    213,100

3

Ngã ba T thang cáp

300

50

 Cái

                    154,200

                    199,900

4

Nắp ngã ba T thang cáp

300

50

 Cái

                    197,300

                    255,700

5

Chữ thập X thang cáp

300

50

 Cái

                    192,800

                    249,900

6

Nắp chữ thập X thang cáp

300

50

 Cái

                    246,600

                    319,600

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

300

50

 Cái

                    141,400

                    183,200

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

300

50

 Cái

                    180,900

                    234,400

XVII

 THANG CÁP 300X75

1

Thangcáp

300

75

 Mét

                    154,500

                    200,300

2

Nắp thang cáp

300

75

 Mét

                    164,400

                    213,100

3

Ngã ba T thang cáp

300

75

 Cái

                    185,400

                    240,300

4

Nắp ngã ba T thang cáp

300

75

 Cái

                    197,300

                    255,700

5

Chữ thập X thang cáp

300

75

 Cái

                    231,800

                    300,400

6

Nắp chữ thập X thang cáp

300

75

 Cái

                    246,600

                    319,600

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

300

75

 Cái

                    170,000

                    220,300

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

300

75

 Cái

                    180,900

                    234,400

XVIII

 THANG CÁP 300X100

1

Thangcáp

300

100

 Mét

                    180,500

                    234,000

2

Nắp thang cáp

300

100

 Mét

                    164,400

                    213,100

3

Ngã ba T thang cáp

300

100

 Cái

                    216,600

                    280,800

4

Nắp ngã ba T thang cáp

300

100

 Cái

                    197,300

                    255,700

5

Chữ thập X thang cáp

300

100

 Cái

                    270,800

                    351,000

6

Nắp chữ thập X thang cáp

300

100

 Cái

                    246,600

                    319,600

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

300

100

 Cái

                    198,600

                    257,400

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

300

100

 Cái

                    180,900

                    234,400

XIX

 THANG CÁP 350X50

1

Thangcáp

350

50

 Mét

                    134,400

                    174,100

2

Nắp thang cáp

350

50

 Mét

                    190,000

                    246,100

3

Ngã ba T thang cáp

350

50

 Cái

                    161,200

                    208,900

4

Nắp ngã ba T thang cáp

350

50

 Cái

                    227,900

                    295,400

5

Chữ thập X thang cáp

350

50

 Cái

                    201,500

                    261,200

6

Nắp chữ thập X thang cáp

350

50

 Cái

                    284,900

                    369,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

350

50

 Cái

                    147,800

                    191,500

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

350

50

 Cái

                    209,000

                    270,800

XX

 THANG CÁP 350X75

1

Thangcáp

350

75

 Mét

                    160,400

                    207,800

2

Nắp thang cáp

350

75

 Mét

                    190,000

                    246,100

3

Ngã ba T thang cáp

350

75

 Cái

                    192,400

                    249,400

4

Nắp ngã ba T thang cáp

350

75

 Cái

                    227,900

                    295,400

5

Chữ thập X thang cáp

350

75

 Cái

                    240,500

                    311,700

6

Nắp chữ thập X thang cáp

350

75

 Cái

                    284,900

                    369,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

350

75

 Cái

                    176,400

                    228,600

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

350

75

 Cái

                    209,000

                    270,800

XXI

 THANG CÁP 350X100

1

Thangcáp

350

100

 Mét

                    186,400

                    241,500

2

Nắp thang cáp

350

100

 Mét

                    190,000

                    246,100

3

Ngã ba T thang cáp

350

100

 Cái

                    223,600

                    289,800

4

Nắp ngã ba T thang cáp

350

100

 Cái

                    227,900

                    295,400

5

Chữ thập X thang cáp

350

100

 Cái

                    279,500

                    362,300

6

Nắp chữ thập X thang cáp

350

100

 Cái

                    284,900

                    369,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

350

100

 Cái

                    205,000

                    265,700

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

350

100

 Cái

                    209,000

                    270,800

XXII

 THANG CÁP 400X50

1

Thangcáp

400

50

 Mét

                    140,200

                    181,700

2

Nắp thang cáp

400

50

 Mét

                    215,500

                    279,200

3

Ngã ba T thang cáp

400

50

 Cái

                    168,200

                    218,000

4

Nắp ngã ba T thang cáp

400

50

 Cái

                    258,600

                    335,100

5

Chữ thập X thang cáp

400

50

 Cái

                    210,200

                    272,500

6

Nắp chữ thập X thang cáp

400

50

 Cái

                    323,200

                    418,800

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

400

50

 Cái

                    154,200

                    199,800

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

400

50

 Cái

                    237,000

                    307,100

XXIII

 THANG CÁP 400X100

1

Thangcáp

400

100

 Mét

                    192,200

                    249,100

2

Nắp thang cáp

400

100

 Mét

                    215,500

                    279,200

3

Ngã ba T thang cáp

400

100

 Cái

                    230,600

                    298,900

4

Nắp ngã ba T thang cáp

400

100

 Cái

                    258,600

                    335,100

5

Chữ thập X thang cáp

400

100

 Cái

                    288,200

                    373,600

6

Nắp chữ thập X thang cáp

400

100

 Cái

                    323,200

                    418,800

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

400

100

 Cái

                    211,400

                    274,000

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

400

100

 Cái

                    237,000

                    307,100

XXIV

 THANG CÁP 400X150

1

Thangcáp

400

150

 Mét

                    244,200

                    316,500

2

Nắp thang cáp

400

150

 Mét

                    215,500

                    279,200

3

Ngã ba T thang cáp

400

150

 Cái

                    293,000

                    379,700

4

Nắp ngã ba T thang cáp

400

150

 Cái

                    258,600

                    335,100

5

Chữ thập X thang cáp

400

150

 Cái

                    366,200

                    474,700

6

Nắp chữ thập X thang cáp

400

150

 Cái

                    323,200

                    418,800

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

400

150

 Cái

                    268,600

                    348,100

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

400

150

 Cái

                    237,000

                    307,100

XXV

 THANG CÁP 500X50

1

Thangcáp

500

50

 Mét

                    151,800

                    196,700

2

Nắp thang cáp

500

50

 Mét

                    266,500

                    345,400

3

Ngã ba T thang cáp

500

50

 Cái

                    182,200

                    236,100

4

Nắp ngã ba T thang cáp

500

50

 Cái

                    319,800

                    414,400

5

Chữ thập X thang cáp

500

50

 Cái

                    227,700

                    295,100

6

Nắp chữ thập X thang cáp

500

50

 Cái

                    399,800

                    518,000

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

500

50

 Cái

                    167,000

                    216,400

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

500

50

 Cái

                    293,200

                    379,900

XXVI

 THANG CÁP 500X100

1

Thangcáp

500

100

 Mét

                    203,800

                    264,100

2

Nắp thang cáp

500

100

 Mét

                    266,500

                    345,400

3

Ngã ba T thang cáp

500

100

 Cái

                    244,600

                    317,000

4

Nắp ngã ba T thang cáp

500

100

 Cái

                    319,800

                    414,400

5

Chữ thập X thang cáp

500

100

 Cái

                    305,700

                    396,200

6

Nắp chữ thập X thang cáp

500

100

 Cái

                    399,800

                    518,000

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

500

100

 Cái

                    224,200

                    290,600

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

500

100

 Cái

                    293,200

                    379,900

XXVII

 THANG CÁP 500X150

1

Thangcáp

500

150

 Mét

                    255,800

                    331,500

2

Nắp thang cáp

500

150

 Mét

                    266,500

                    345,400

3

Ngã ba T thang cáp

500

150

 Cái

                    307,000

                    397,800

4

Nắp ngã ba T thang cáp

500

150

 Cái

                    319,800

                    414,400

5

Chữ thập X thang cáp

500

150

 Cái

                    383,700

                    497,300

6

Nắp chữ thập X thang cáp

500

150

 Cái

                    399,800

                    518,000

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

500

150

 Cái

                    281,400

                    364,700

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

500

150

 Cái

                    293,200

                    379,900

XXVIII

 THANG CÁP 600X100

1

Thangcáp

600

100

 Mét

                    215,400

                    279,200

2

Nắp thang cáp

600

100

 Mét

                    317,600

                    411,500

3

Ngã ba T thang cáp

600

100

 Cái

                    323,100

                    418,800

4

Nắp ngã ba T thang cáp

600

100

 Cái

                    476,300

                    617,200

5

Chữ thập X thang cáp

600

100

 Cái

                    387,700

                    502,600

6

Nắp chữ thập X thang cáp

600

100

 Cái

                    476,300

                    617,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

600

100

 Cái

                    301,600

                    390,900

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

600

100

 Cái

                    349,300

                    452,600

XXIX

 THANG CÁP 600X150

1

Thangcáp

600

150

 Mét

                    267,400

                    346,600

2

Nắp thang cáp

600

150

 Mét

                    317,600

                    411,500

3

Ngã ba T thang cáp

600

150

 Cái

                    401,100

                    519,900

4

Nắp ngã ba T thang cáp

600

150

 Cái

                    476,300

                    617,200

5

Chữ thập X thang cáp

600

150

 Cái

                    481,300

                    623,900

6

Nắp chữ thập X thang cáp

600

150

 Cái

                    476,300

                    617,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

600

150

 Cái

                    374,400

                    485,200

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

600

150

 Cái

                    349,300

                    452,600

XXX

 THANG CÁP 600X200

1

Thangcáp

600

200

 Mét

                    319,400

                    414,000

2

Nắp thang cáp

600

200

 Mét

                    317,600

                    411,500

3

Ngã ba T thang cáp

600

200

 Cái

                    479,100

                    621,000

4

Nắp ngã ba T thang cáp

600

200

 Cái

                    476,300

                    617,200

5

Chữ thập X thang cáp

600

200

 Cái

                    574,900

                    745,200

6

Nắp chữ thập X thang cáp

600

200

 Cái

                    476,300

                    617,200

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

600

200

 Cái

                    447,200

                    579,600

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

600

200

 Cái

                    349,300

                    452,600

XXXI

 THANG CÁP 800X100

1

Thangcáp

800

100

 Mét

                    238,700

                    309,400

2

Nắp thang cáp

800

100

 Mét

                    419,600

                    543,800

3

Ngã ba T thang cáp

800

100

 Cái

                    358,000

                    464,000

4

Nắp ngã ba T thang cáp

800

100

 Cái

                    629,400

                    815,700

5

Chữ thập X thang cáp

800

100

 Cái

                    429,600

                    556,800

6

Nắp chữ thập X thang cáp

800

100

 Cái

                    629,400

                    815,700

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

800

100

 Cái

                    334,200

                    433,100

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

800

100

 Cái

                    461,600

                    598,200

XXXII

 THANG CÁP 800X150

1

Thangcáp

800

150

 Mét

                    290,700

                    376,800

2

Nắp thang cáp

800

150

 Mét

                    419,600

                    543,800

3

Ngã ba T thang cáp

800

150

 Cái

                    436,000

                    565,100

4

Nắp ngã ba T thang cáp

800

150

 Cái

                    629,400

                    815,700

5

Chữ thập X thang cáp

800

150

 Cái

                    523,200

                    678,100

6

Nắp chữ thập X thang cáp

800

150

 Cái

                    629,400

                    815,700

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

800

150

 Cái

                    407,000

                    527,500

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

800

150

 Cái

                    461,600

                    598,200

XXXIII

 THANG CÁP 800X200

1

Thangcáp

800

200

 Mét

                    342,700

                    444,200

2

Nắp thang cáp

800

200

 Mét

                    419,600

                    543,800

3

Ngã ba T thang cáp

800

200

 Cái

                    514,000

                    666,200

4

Nắp ngã ba T thang cáp

800

200

 Cái

                    629,400

                    815,700

5

Chữ thập X thang cáp

800

200

 Cái

                    616,800

                    799,500

6

Nắp chữ thập X thang cáp

800

200

 Cái

                    629,400

                    815,700

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

800

200

 Cái

                    479,800

                    621,800

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

800

200

 Cái

                    461,600

                    598,200

XXXIV

 THANG CÁP 1000X100

1

Thangcáp

1000

100

 Mét

                    262,000

                    339,500

2

Nắp thang cáp

1000

100

 Mét

                    521,700

                    676,100

3

Ngã ba T thang cáp

1000

100

 Cái

                    392,900

                    509,300

4

Nắp ngã ba T thang cáp

1000

100

 Cái

                    782,600

                1,014,100

5

Chữ thập X thang cáp

1000

100

 Cái

                    471,500

                    611,100

6

Nắp chữ thập X thang cáp

1000

100

 Cái

                    782,600

                1,014,100

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

1000

100

 Cái

                    366,700

                    475,300

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

1000

100

 Cái

                    573,900

                    743,700

XXXV

 THANG CÁP 1000X150

1

Thangcáp

1000

150

 Mét

                    314,000

                    406,900

2

Nắp thang cáp

1000

150

 Mét

                    521,700

                    676,100

3

Ngã ba T thang cáp

1000

150

 Cái

                    470,900

                    610,400

4

Nắp ngã ba T thang cáp

1000

150

 Cái

                    782,600

                1,014,100

5

Chữ thập X thang cáp

1000

150

 Cái

                    565,100

                    732,400

6

Nắp chữ thập X thang cáp

1000

150

 Cái

                    782,600

                1,014,100

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

1000

150

 Cái

                    439,500

                    569,700

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

1000

150

 Cái

                    573,900

                    743,700

XXXVI

 THANG CÁP 1000X200

1

Thangcáp

1000

200

 Mét

                    366,000

                    474,300

2

Nắp thang cáp

1000

200

 Mét

                    521,700

                    676,100

3

Ngã ba T thang cáp

1000

200

 Cái

                    548,900

                    711,500

4

Nắp ngã ba T thang cáp

1000

200

 Cái

                    782,600

                1,014,100

5

Chữ thập X thang cáp

1000

200

 Cái

                    658,700

                    853,700

6

Nắp chữ thập X thang cáp

1000

200

 Cái

                    782,600

                1,014,100

7

Co ngang L thang cáp;
Co lên thang cáp;
Co xuống thang cáp.

1000

200

 Cái

                    512,300

                    664,000

8

Nắp co ngang L thang cáp;
Nắp co lên thang cáp;
Nắp co xuống thang cáp.

1000

200

 Cái

                    573,900

                    743,700