1. Mua máng cáp mạ kẽm nhúng nóng tại 2DE có những lợi ích gì?

Khách hàng ngày cả khi lần đầu hoặc lâu năm khi tới 2DE luôn ra về với nụ cười trên môi thể hiện sự hài lòng hoàn toàn về chất lượng dịch vụ của chúng tôi:

  • Chất lượng luôn dẫn đầu

  • Giá cả cực kỳ cạnh tranh

  • Luôn có mức giá cực tốt đối với những khách hàng lâu năm

  • Cam kết hỗ trợ mọi thắc mắc trước và sau bán hàng

máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

​2. Bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng tốt nhất 2023

2DE  xin được gửi tới QÚY KHÁCH HÀNG báo giá chi tiết máng cáp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất 2023

Bạn có thể tải bảng giá chi tiết TẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------------------

------ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY------

------------------------------------------------------------

BẢNG GIÁ MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG 2023

STT TÊN SẢN PHẨM CHIỀU RỘNG CHIỀU CAO ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(theo độ dày tôn)
MÁNG CÁP
ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM 1.5mm 2.0mm
I

MÁNG CÁP 50X50

1 Máng cáp  50 50 Mét                        102,400                        134,400
2 Nắp máng cáp 50 50 Mét                          40,300                          52,800
3 Ngã ba T máng cáp 50 50 Cái                        122,900                        161,200
4 Nắp ngã ba T máng cáp 50 50 Cái                          48,300                          63,400
5 Chữ thập X máng cáp 50 50 Cái                        153,600                        201,500
6 Nắp chữ thập X máng cáp 50 50 Cái                          60,400                          79,200
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
50 50 Cái                        112,600                        147,800
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
50 50 Cái                          44,300                          58,100
II

MÁNG CÁP 60X40

1 Máng cáp  60 40 Mét                          96,700                        126,900
2 Nắp máng cáp 60 40 Mét                          45,900                          60,200
3 Ngã ba T máng cáp 60 40 Cái                        116,000                        152,300
4 Nắp ngã ba T máng cáp 60 40 Cái                          55,000                          72,200
5 Chữ thập X máng cáp 60 40 Cái                        145,000                        190,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 60 40 Cái                          68,800                          90,200
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
60 40 Cái                        106,400                        139,600
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
60 40 Cái                          50,500                          66,200
III

MÁNG CÁP 75X50

1 Máng cáp  75 50 Mét                        116,600                        153,000
2 Nắp máng cáp 75 50 Mét                          54,200                          71,100
3 Ngã ba T máng cáp 75 50 Cái                        139,900                        183,600
4 Nắp ngã ba T máng cáp 75 50 Cái                          65,100                          85,400
5 Chữ thập X máng cáp 75 50 Cái                        174,900                        229,500
6 Nắp chữ thập X máng cáp 75 50 Cái                          81,300                        106,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
75 50 Cái                        128,300                        168,300
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
75 50 Cái                          59,700                          78,200
IV

MÁNG CÁP 100X50

1 Máng cáp  100 50 Mét                        130,800                        171,700
2 Nắp máng cáp 100 50 Mét                          68,200                          89,400
3 Ngã ba T máng cáp 100 50 Cái                        157,000                        206,000
4 Nắp ngã ba T máng cáp 100 50 Cái                          81,800                        107,300
5 Chữ thập X máng cáp 100 50 Cái                        196,200                        257,500
6 Nắp chữ thập X máng cáp 100 50 Cái                        102,300                        134,100
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
100 50 Cái                        143,900                        188,800
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
100 50 Cái                          75,000                          98,400
V

MÁNG CÁP 100X75

1 Máng cáp  100 75 Mét                        159,300                        209,000
2 Nắp máng cáp 100 75 Mét                          68,200                          89,400
3 Ngã ba T máng cáp 100 75 Cái                        191,100                        250,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 100 75 Cái                          81,800                        107,300
5 Chữ thập X máng cáp 100 75 Cái                        238,900                        313,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 100 75 Cái                        102,300                        134,100
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
100 75 Cái                        175,200                        229,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
100 75 Cái                          75,000                          98,400
VI

MÁNG CÁP 100X100

1 Máng cáp  100 100 Mét                        187,700                        246,300
2 Nắp máng cáp 100 100 Mét                          68,200                          89,400
3 Ngã ba T máng cáp 100 100 Cái                        225,200                        295,500
4 Nắp ngã ba T máng cáp 100 100 Cái                          81,800                        107,300
5 Chữ thập X máng cáp 100 100 Cái                        281,500                        369,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 100 100 Cái                        102,300                        134,100
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
100 100 Cái                        206,500                        270,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
100 100 Cái                          75,000                          98,400
VII

MÁNG CÁP 150X50

1 Máng cáp  150 50 Mét                        159,300                        209,000
2 Nắp máng cáp 150 50 Mét                          96,100                        126,100
3 Ngã ba T máng cáp 150 50 Cái                        191,100                        250,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 150 50 Cái                        115,300                        151,300
5 Chữ thập X máng cáp 150 50 Cái                        238,900                        313,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 150 50 Cái                        144,100                        189,100
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
150 50 Cái                        175,200                        229,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
150 50 Cái                        105,700                        138,700
VIII

MÁNG CÁP 150X75

1 Máng cáp  150 75 Mét                        187,700                        246,300
2 Nắp máng cáp 150 75 Mét                          96,100                        126,100
3 Ngã ba T máng cáp 150 75 Cái                        225,200                        295,500
4 Nắp ngã ba T máng cáp 150 75 Cái                        115,300                        151,300
5 Chữ thập X máng cáp 150 75 Cái                        281,500                        369,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 150 75 Cái                        144,100                        189,100
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
150 75 Cái                        206,500                        270,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
150 75 Cái                        105,700                        138,700
IX

MÁNG CÁP 150X100

1 Máng cáp  150 100 Mét                        216,100                        283,600
2 Nắp máng cáp 150 100 Mét                          96,100                        126,100
3 Ngã ba T máng cáp 150 100 Cái                        259,300                        340,300
4 Nắp ngã ba T máng cáp 150 100 Cái                        115,300                        151,300
5 Chữ thập X máng cáp 150 100 Cái                        324,200                        425,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 150 100 Cái                        144,100                        189,100
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
150 100 Cái                        237,700                        311,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
150 100 Cái                        105,700                        138,700
X

MÁNG CÁP 200X50

1 Máng cáp  200 50 Mét                        187,700                        246,300
2 Nắp máng cáp 200 50 Mét                        124,000                        162,700
3 Ngã ba T máng cáp 200 50 Cái                        225,200                        295,500
4 Nắp ngã ba T máng cáp 200 50 Cái                        148,800                        195,200
5 Chữ thập X máng cáp 200 50 Cái                        281,500                        369,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 200 50 Cái                        186,000                        244,000
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
200 50 Cái                        206,500                        270,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
200 50 Cái                        136,400                        178,900
XI

MÁNG CÁP 200X75

1 Máng cáp  200 75 Mét                        216,100                        283,600
2 Nắp máng cáp 200 75 Mét                        124,000                        162,700
3 Ngã ba T máng cáp 200 75 Cái                        259,300                        340,300
4 Nắp ngã ba T máng cáp 200 75 Cái                        148,800                        195,200
5 Chữ thập X máng cáp 200 75 Cái                        324,200                        425,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 200 75 Cái                        186,000                        244,000
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
200 75 Cái                        237,700                        311,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
200 75 Cái                        136,400                        178,900
XII

MÁNG CÁP 200X100

1 Máng cáp  200 100 Mét                        244,600                        320,900
2 Nắp máng cáp 200 100 Mét                        124,000                        162,700
3 Ngã ba T máng cáp 200 100 Cái                        293,500                        385,100
4 Nắp ngã ba T máng cáp 200 100 Cái                        148,800                        195,200
5 Chữ thập X máng cáp 200 100 Cái                        366,800                        481,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 200 100 Cái                        186,000                        244,000
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
200 100 Cái                        269,000                        353,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
200 100 Cái                        136,400                        178,900
XIII

MÁNG CÁP 250X50

1 Máng cáp  250 50 Mét                        216,100                        283,600
2 Nắp máng cáp 250 50 Mét                        151,900                        199,300
3 Ngã ba T máng cáp 250 50 Cái                        259,300                        340,300
4 Nắp ngã ba T máng cáp 250 50 Cái                        182,300                        239,100
5 Chữ thập X máng cáp 250 50 Cái                        324,200                        425,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 250 50 Cái                        227,800                        298,900
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
250 50 Cái                        237,700                        311,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
250 50 Cái                        167,100                        219,200
XIV

MÁNG CÁP 250X75

1 Máng cáp  250 75 Mét                        244,600                        320,900
2 Nắp máng cáp 250 75 Mét                        151,900                        199,300
3 Ngã ba T máng cáp 250 75 Cái                        293,500                        385,100
4 Nắp ngã ba T máng cáp 250 75 Cái                        182,300                        239,100
5 Chữ thập X máng cáp 250 75 Cái                        366,800                        481,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 250 75 Cái                        227,800                        298,900
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
250 75 Cái                        269,000                        353,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
250 75 Cái                        167,100                        219,200
XV

MÁNG CÁP 250X100

1 Máng cáp  250 100 Mét                        273,000                        358,200
2 Nắp máng cáp 250 100 Mét                        151,900                        199,300
3 Ngã ba T máng cáp 250 100 Cái                        327,600                        429,800
4 Nắp ngã ba T máng cáp 250 100 Cái                        182,300                        239,100
5 Chữ thập X máng cáp 250 100 Cái                        409,500                        537,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 250 100 Cái                        227,800                        298,900
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
250 100 Cái                        300,300                        394,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
250 100 Cái                        167,100                        219,200
XVI

MÁNG CÁP 300X50

1 Máng cáp  300 50 Mét                        244,600                        320,900
2 Nắp máng cáp 300 50 Mét                        179,800                        235,900
3 Ngã ba T máng cáp 300 50 Cái                        293,500                        385,100
4 Nắp ngã ba T máng cáp 300 50 Cái                        215,800                        283,100
5 Chữ thập X máng cáp 300 50 Cái                        366,800                        481,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 300 50 Cái                        269,700                        353,800
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
300 50 Cái                        269,000                        353,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
300 50 Cái                        197,800                        259,500
XVII

MÁNG CÁP 300X75

1 Máng cáp  300 75 Mét                        273,000                        358,200
2 Nắp máng cáp 300 75 Mét                        179,800                        235,900
3 Ngã ba T máng cáp 300 75 Cái                        327,600                        429,800
4 Nắp ngã ba T máng cáp 300 75 Cái                        215,800                        283,100
5 Chữ thập X máng cáp 300 75 Cái                        409,500                        537,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 300 75 Cái                        269,700                        353,800
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
300 75 Cái                        300,300                        394,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
300 75 Cái                        197,800                        259,500
XVIII

MÁNG CÁP 300X100

1 Máng cáp  300 100 Mét                        301,400                        395,500
2 Nắp máng cáp 300 100 Mét                        179,800                        235,900
3 Ngã ba T máng cáp 300 100 Cái                        361,700                        474,600
4 Nắp ngã ba T máng cáp 300 100 Cái                        215,800                        283,100
5 Chữ thập X máng cáp 300 100 Cái                        452,100                        593,200
6 Nắp chữ thập X máng cáp 300 100 Cái                        269,700                        353,800
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
300 100 Cái                        331,600                        435,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
300 100 Cái                        197,800                        259,500
XIX

MÁNG CÁP 350X50

1 Máng cáp  350 50 Mét                        273,000                        358,200
2 Nắp máng cáp 350 50 Mét                        207,700                        272,500
3 Ngã ba T máng cáp 350 50 Cái                        327,600                        429,800
4 Nắp ngã ba T máng cáp 350 50 Cái                        249,200                        327,000
5 Chữ thập X máng cáp 350 50 Cái                        409,500                        537,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 350 50 Cái                        311,500                        408,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
350 50 Cái                        300,300                        394,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
350 50 Cái                        228,500                        299,800
XX

MÁNG CÁP 350X75

1 Máng cáp  350 75 Mét                        301,400                        395,500
2 Nắp máng cáp 350 75 Mét                        207,700                        272,500
3 Ngã ba T máng cáp 350 75 Cái                        361,700                        474,600
4 Nắp ngã ba T máng cáp 350 75 Cái                        249,200                        327,000
5 Chữ thập X máng cáp 350 75 Cái                        452,100                        593,200
6 Nắp chữ thập X máng cáp 350 75 Cái                        311,500                        408,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
350 75 Cái                        331,600                        435,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
350 75 Cái                        228,500                        299,800
XXI

MÁNG CÁP 350X100

1 Máng cáp  350 100 Mét                        329,800                        432,800
2 Nắp máng cáp 350 100 Mét                        207,700                        272,500
3 Ngã ba T máng cáp 350 100 Cái                        395,800                        519,400
4 Nắp ngã ba T máng cáp 350 100 Cái                        249,200                        327,000
5 Chữ thập X máng cáp 350 100 Cái                        494,700                        649,200
6 Nắp chữ thập X máng cáp 350 100 Cái                        311,500                        408,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
350 100 Cái                        362,800                        476,100
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
350 100 Cái                        228,500                        299,800
XXII

MÁNG CÁP 400X50

1 Máng cáp  400 50 Mét                        301,400                        395,500
2 Nắp máng cáp 400 50 Mét                        235,600                        309,100
3 Ngã ba T máng cáp 400 50 Cái                        361,700                        474,600
4 Nắp ngã ba T máng cáp 400 50 Cái                        282,700                        370,900
5 Chữ thập X máng cáp 400 50 Cái                        452,100                        593,200
6 Nắp chữ thập X máng cáp 400 50 Cái                        353,400                        463,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
400 50 Cái                        331,600                        435,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
400 50 Cái                        259,200                        340,000
XXIII

MÁNG CÁP 400X100

1 Máng cáp  400 100 Mét                        358,300                        470,100
2 Nắp máng cáp 400 100 Mét                        235,600                        309,100
3 Ngã ba T máng cáp 400 100 Cái                        429,900                        564,100
4 Nắp ngã ba T máng cáp 400 100 Cái                        282,700                        370,900
5 Chữ thập X máng cáp 400 100 Cái                        537,400                        705,100
6 Nắp chữ thập X máng cáp 400 100 Cái                        353,400                        463,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
400 100 Cái                        394,100                        517,100
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
400 100 Cái                        259,200                        340,000
XXIV

MÁNG CÁP 400X150

1 Máng cáp  400 150 Mét                        415,100                        544,700
2 Nắp máng cáp 400 150 Mét                        235,600                        309,100
3 Ngã ba T máng cáp 400 150 Cái                        498,200                        653,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 400 150 Cái                        282,700                        370,900
5 Chữ thập X máng cáp 400 150 Cái                        622,700                        817,100
6 Nắp chữ thập X máng cáp 400 150 Cái                        353,400                        463,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
400 150 Cái                        456,700                        599,200
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
400 150 Cái                        259,200                        340,000
XXV

MÁNG CÁP 500X50

1 Máng cáp  500 50 Mét                        358,300                        470,100
2 Nắp máng cáp 500 50 Mét                        291,400                        382,400
3 Ngã ba T máng cáp 500 50 Cái                        429,900                        564,100
4 Nắp ngã ba T máng cáp 500 50 Cái                        349,700                        458,800
5 Chữ thập X máng cáp 500 50 Cái                        537,400                        705,100
6 Nắp chữ thập X máng cáp 500 50 Cái                        437,100                        573,500
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
500 50 Cái                        394,100                        517,100
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
500 50 Cái                        320,600                        420,600
XXVI

MÁNG CÁP 500X100

1 Máng cáp  500 100 Mét                        415,100                        544,700
2 Nắp máng cáp 500 100 Mét                        291,400                        382,400
3 Ngã ba T máng cáp 500 100 Cái                        498,200                        653,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 500 100 Cái                        349,700                        458,800
5 Chữ thập X máng cáp 500 100 Cái                        622,700                        817,100
6 Nắp chữ thập X máng cáp 500 100 Cái                        437,100                        573,500
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
500 100 Cái                        456,700                        599,200
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
500 100 Cái                        320,600                        420,600
XXVII

MÁNG CÁP 500X150

1 Máng cáp  500 150 Mét                        472,000                        619,300
2 Nắp máng cáp 500 150 Mét                        291,400                        382,400
3 Ngã ba T máng cáp 500 150 Cái                        566,400                        743,200
4 Nắp ngã ba T máng cáp 500 150 Cái                        349,700                        458,800
5 Chữ thập X máng cáp 500 150 Cái                        708,000                        929,000
6 Nắp chữ thập X máng cáp 500 150 Cái                        437,100                        573,500
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
500 150 Cái                        519,200                        681,300
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
500 150 Cái                        320,600                        420,600
XXVIII

MÁNG CÁP 600X100

1 Máng cáp  600 100 Mét                        472,000                        619,300
2 Nắp máng cáp 600 100 Mét                        347,200                        455,600
3 Ngã ba T máng cáp 600 100 Cái                        708,000                        929,000
4 Nắp ngã ba T máng cáp 600 100 Cái                        520,800                        683,300
5 Chữ thập X máng cáp 600 100 Cái                        849,600                    1,114,800
6 Nắp chữ thập X máng cáp 600 100 Cái                        520,800                        683,300
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
600 100 Cái                        660,800                        867,100
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
600 100 Cái                        382,000                        501,100
XXIX

MÁNG CÁP 600X150

1 Máng cáp  600 150 Mét                        528,900                        694,000
2 Nắp máng cáp 600 150 Mét                        347,200                        455,600
3 Ngã ba T máng cáp 600 150 Cái                        793,300                    1,040,900
4 Nắp ngã ba T máng cáp 600 150 Cái                        520,800                        683,300
5 Chữ thập X máng cáp 600 150 Cái                        951,900                    1,249,100
6 Nắp chữ thập X máng cáp 600 150 Cái                        520,800                        683,300
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
600 150 Cái                        740,400                        971,500
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
600 150 Cái                        382,000                        501,100
XXX

MÁNG CÁP 600X200

1 Máng cáp  600 200 Mét                        585,700                        768,600
2 Nắp máng cáp 600 200 Mét                        347,200                        455,600
3 Ngã ba T máng cáp 600 200 Cái                        878,600                    1,152,800
4 Nắp ngã ba T máng cáp 600 200 Cái                        520,800                        683,300
5 Chữ thập X máng cáp 600 200 Cái                    1,054,300                    1,383,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 600 200 Cái                        520,800                        683,300
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
600 200 Cái                        820,000                    1,076,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
600 200 Cái                        382,000                        501,100
XXXI

MÁNG CÁP 800X100

1 Máng cáp  800 100 Mét                        585,700                        768,600
2 Nắp máng cáp 800 100 Mét                        458,900                        602,000
3 Ngã ba T máng cáp 800 100 Cái                        878,600                    1,152,800
4 Nắp ngã ba T máng cáp 800 100 Cái                        688,300                        903,000
5 Chữ thập X máng cáp 800 100 Cái                    1,054,300                    1,383,400
6 Nắp chữ thập X máng cáp 800 100 Cái                        688,300                        903,000
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
800 100 Cái                        820,000                    1,076,000
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
800 100 Cái                        504,700                        662,200
XXXII

MÁNG CÁP 800X150

1 Máng cáp  800 150 Mét                        642,600                        843,200
2 Nắp máng cáp 800 150 Mét                        458,900                        602,000
3 Ngã ba T máng cáp 800 150 Cái                        963,900                    1,264,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 800 150 Cái                        688,300                        903,000
5 Chữ thập X máng cáp 800 150 Cái                    1,156,600                    1,517,700
6 Nắp chữ thập X máng cáp 800 150 Cái                        688,300                        903,000
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
800 150 Cái                        899,600                    1,180,400
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
800 150 Cái                        504,700                        662,200
XXXIII

MÁNG CÁP 800X200

1 Máng cáp  800 200 Mét                        699,500                        917,800
2 Nắp máng cáp 800 200 Mét                        458,900                        602,000
3 Ngã ba T máng cáp 800 200 Cái                    1,049,200                    1,376,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 800 200 Cái                        688,300                        903,000
5 Chữ thập X máng cáp 800 200 Cái                    1,259,000                    1,652,000
6 Nắp chữ thập X máng cáp 800 200 Cái                        688,300                        903,000
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
800 200 Cái                        979,200                    1,284,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
800 200 Cái                        504,700                        662,200
XXXIV

MÁNG CÁP 1000X100

1 Máng cáp  1000 100 Mét                        699,500                        917,800
2 Nắp máng cáp 1000 100 Mét                        570,500                        748,500
3 Ngã ba T máng cáp 1000 100 Cái                    1,049,200                    1,376,700
4 Nắp ngã ba T máng cáp 1000 100 Cái                        855,700                    1,122,700
5 Chữ thập X máng cáp 1000 100 Cái                    1,259,000                    1,652,000
6 Nắp chữ thập X máng cáp 1000 100 Cái                        855,700                    1,122,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
1000 100 Cái                        979,200                    1,284,900
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
1000 100 Cái                        627,500                        823,300
XXXV

MÁNG CÁP 1000X150

1 Máng cáp  1000 150 Mét                        756,300                        992,400
2 Nắp máng cáp 1000 150 Mét                        570,500                        748,500
3 Ngã ba T máng cáp 1000 150 Cái                    1,134,400                    1,488,600
4 Nắp ngã ba T máng cáp 1000 150 Cái                        855,700                    1,122,700
5 Chữ thập X máng cáp 1000 150 Cái                    1,361,300                    1,786,300
6 Nắp chữ thập X máng cáp 1000 150 Cái                        855,700                    1,122,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
1000 150 Cái                    1,058,800                    1,389,300
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
1000 150 Cái                        627,500                        823,300
XXXVI

MÁNG CÁP 1000X200

1 Máng cáp  1000 200 Mét                        813,200                    1,067,000
2 Nắp máng cáp 1000 200 Mét                        570,500                        748,500
3 Ngã ba T máng cáp 1000 200 Cái                    1,219,700                    1,600,500
4 Nắp ngã ba T máng cáp 1000 200 Cái                        855,700                    1,122,700
5 Chữ thập X máng cáp 1000 200 Cái                    1,463,700                    1,920,600
6 Nắp chữ thập X máng cáp 1000 200 Cái                        855,700                    1,122,700
7 Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.
1000 200 Cái                    1,138,400                    1,493,800
8 Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.
1000 200 Cái 627,500 823,300

 


CÔNG TY CỔ PHẦN 2DE VIỆT NAM - CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH - 54, ĐƯỜNG YÊN BÌNH, YÊN NGHĨA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

HOTLINE:0926.33.8386

----------------------------------------------------------------------

------ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY------

--------------------------------------------------------------