1. Mua máng cáp mạ kẽm nhúng nóng tại 2DE có những lợi ích gì?

Khách hàng ngày cả khi lần đầu hoặc lâu năm khi tới 2DE luôn ra về với nụ cười trên môi thể hiện sự hài lòng hoàn toàn về chất lượng dịch vụ của chúng tôi:

  • Chất lượng luôn dẫn đầu

  • Giá cả cực kỳ cạnh tranh

  • Luôn có mức giá cực tốt đối với những khách hàng lâu năm

  • Cam kết hỗ trợ mọi thắc mắc trước và sau bán hàng

máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

​2. Bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng tốt nhất 2021

2DE  xin được gửi tới QÚY KHÁCH HÀNG báo giá chi tiết máng cáp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất 2021

Bạn có thể tải bảng giá chi tiết TẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------------------

------ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY------

--------------------------------------------------------------

STT

TÊN SẢN PHẨM

CHIỀU RỘNG

CHIỀU CAO

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(theo độ dày tôn)

MÁNG CÁP

ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM

1.5mm

2.0mm

I

MÁNG CÁP 50X50

1

Máng cáp

50

50

Mét

                       91,300

                       119,800

2

Nắp máng cáp

50

50

Mét

                        35,900

                         47,100

3

Ngã ba T máng cáp

50

50

Cái

                       109,600

                       143,800

4

Nắp ngã ba T máng cáp

50

50

Cái

                         43,100

                         56,500

5

Chữ thập X máng cáp

50

50

Cái

                       136,900

                       179,700

6

Nắp chữ thập X máng cáp

50

50

Cái

                         53,900

                         70,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

50

50

Cái

                         100,400

                       131,800

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

50

50

Cái

39,500

                         51,800

II

MÁNG CÁP 60X40

1

Máng cáp

60

40

Mét

                         86,200

                       113,200

2

Nắp máng cáp

60

40

Mét

                         40,900

                         53,600

3

Ngã ba T máng cáp

60

40

Cái

                       103,500

                       135,800

4

Nắp ngã ba T máng cáp

60

40

Cái

                         49,100

                         64,400

5

Chữ thập X máng cáp

60

40

Cái

                       129,300

                       169,700

6

Nắp chữ thập X máng cáp

60

40

Cái

                         61,300

                         80,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

60

40

Cái

                         94,900

                       124,500

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

60

40

Cái

                         45,000

                         59,000

III

MÁNG CÁP 75X50

1

Máng cáp

75

50

Mét

                       104,000

                       136,400

2

Nắp máng cáp

75

50

Mét

                         48,400

                         63,400

3

Ngã ba T máng cáp

75

50

Cái

                       124,800

                       163,700

4

Nắp ngã ba T máng cáp

75

50

Cái

                         58,000

                         76,100

5

Chữ thập X máng cáp

75

50

Cái

                       156,000

                       204,600

6

Nắp chữ thập X máng cáp

75

50

Cái

                           72,500

                         95,100

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

75

50

Cái

                       114,400

                       150,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

75

50

Cái

                         53,200

                         69,800

IV

MÁNG CÁP 100X50

1

Máng cáp

100

50

Mét

                       116,700

                       153,100

2

Nắp máng cáp

100

50

Mét

                         60,800

                         79,800

3

Ngã ba T máng cáp

100

50

Cái

                       140,000

                       183,700

4

Nắp ngã ba T máng cáp

100

50

Cái

                         73,000

                         95,700

5

Chữ thập X máng cáp

100

50

Cái

                       175,000

                       229,600

6

Nắp chữ thập X máng cáp

100

50

Cái

                         91,200

                       119,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

100

50

Cái

                       128,300

                       168,400

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

100

50

Cái

                         66,900

                         87,700

V

MÁNG CÁP 100X75

1

Máng cáp

100

75

Mét

                       142,000

                       186,300

2

Nắp máng cáp

100

75

Mét

                         60,800

                         79,800

3

Ngã ba T máng cáp

100

75

Cái

                       170,400

                       223,600

4

Nắp ngã ba T máng cáp

100

75

Cái

                         73,000

                         95,700

5

Chữ thập X máng cáp

100

75

Cái

                       213,000

                       279,500

6

Nắp chữ thập X máng cáp

100

75

Cái

                         91,200

                       119,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

100

75

Cái

                       156,200

                       205,000

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

100

75

Cái

                         66,900

                         87,700

VI

MÁNG CÁP 100X100

1

Máng cáp

100

100

Mét

                       167,400

                       219,600

2

Nắp máng cáp

100

100

Mét

                         60,800

                         79,800

3

Ngã ba T máng cáp

100

100

Cái

                       200,800

                       263,500

4

Nắp ngã ba T máng cáp

100

100

Cái

                         73,000

                         95,700

5

Chữ thập X máng cáp

100

100

Cái

                       251,000

                       329,400

6

Nắp chữ thập X máng cáp

100

100

Cái

                         91,200

                       119,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

100

100

Cái

                       184,100

                       241,600

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

100

100

Cái

                         66,900

                         87,700

VII

MÁNG CÁP 150X50

1

Máng cáp

150

50

Mét

                       142,000

                       186,300

2

Nắp máng cáp

150

50

Mét

                         85,700

                       112,400

3

Ngã ba T máng cáp

150

50

Cái

                       170,400

                       223,600

4

Nắp ngã ba T máng cáp

150

50

Cái

                       102,800

                       134,900

5

Chữ thập X máng cáp

150

50

Cái

                       213,000

                       279,500

6

Nắp chữ thập X máng cáp

150

50

Cái

                       128,500

                       168,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

150

50

Cái

                       156,200

                       205,000

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

150

50

Cái

                         94,300

                       123,600

VIII

MÁNG CÁP 150X75

1

Máng cáp

150

75

Mét

                       167,400

                       219,600

2

Nắp máng cáp

150

75

Mét

                         85,700

                       112,400

3

Ngã ba T máng cáp

150

75

Cái

                       200,800

                       263,500

4

Nắp ngã ba T máng cáp

150

75

Cái

                       102,800

                       134,900

5

Chữ thập X máng cáp

150

75

Cái

                       251,000

                       329,400

6

Nắp chữ thập X máng cáp

150

75

Cái

                       128,500

                       168,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

150

75

Cái

                       184,100

                       241,600

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

150

75

Cái

                         94,300

                       123,600

IX

MÁNG CÁP 150X100

1

Máng cáp

150

100

Mét

                       192,700

                       252,900

2

Nắp máng cáp

150

100

Mét

                         85,700

                       112,400

3

Ngã ba T máng cáp

150

100

Cái

                       231,300

                       303,400

4

Nắp ngã ba T máng cáp

150

100

Cái

                       102,800

                       134,900

5

Chữ thập X máng cáp

150

100

Cái

                       289,100

                       379,300

6

Nắp chữ thập X máng cáp

150

100

Cái

                       128,500

                       168,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

150

100

Cái

                       212,000

                       278,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

150

100

Cái

                         94,300

                       123,600

X

MÁNG CÁP 200X50

1

Máng cáp

200

50

Mét

                       167,400

                       219,600

2

Nắp máng cáp

200

50

Mét

                       110,600

                       145,100

3

Ngã ba T máng cáp

200

50

Cái

                       200,800

                       263,500

4

Nắp ngã ba T máng cáp

200

50

Cái

                       132,700

                       174,100

5

Chữ thập X máng cáp

200

50

Cái

                       251,000

                       329,400

6

Nắp chữ thập X máng cáp

200

50

Cái

                       165,800

                       217,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

200

50

Cái

                       184,100

                       241,600

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

200

50

Cái

                       121,600

                       159,600

XI

MÁNG CÁP 200X75

1

Máng cáp

200

75

Mét

                       192,700

                       252,900

2

Nắp máng cáp

200

75

Mét

                       110,600

                       145,100

3

Ngã ba T máng cáp

200

75

Cái

                       231,300

                       303,400

4

Nắp ngã ba T máng cáp

200

75

Cái

                       132,700

                       174,100

5

Chữ thập X máng cáp

200

75

Cái

                       289,100

                       379,300

6

Nắp chữ thập X máng cáp

200

75

Cái

                       165,800

                       217,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

200

75

Cái

                       212,000

                       278,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

200

75

Cái

                       121,600

                       159,600

XII

MÁNG CÁP 200X100

1

Máng cáp

200

100

Mét

                       218,100

                       286,100

2

Nắp máng cáp

200

100

Mét

                       110,600

                       145,100

3

Ngã ba T máng cáp

200

100

Cái

                       261,700

                       343,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

200

100

Cái

                       132,700

                       174,100

5

Chữ thập X máng cáp

200

100

Cái

                       327,100

                       429,200

6

Nắp chữ thập X máng cáp

200

100

Cái

                       165,800

                       217,600

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

200

100

Cái

                       239,900

                       314,700

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

200

100

Cái

                       121,600

                       159,600

XIII

MÁNG CÁP 250X50

1

Máng cáp

250

50

Mét

                       192,700

                       252,900

2

Nắp máng cáp

250

50

Mét

                       135,500

                       177,700

3

Ngã ba T máng cáp

250

50

Cái

                       231,300

                       303,400

4

Nắp ngã ba T máng cáp

250

50

Cái

                       162,500

                       213,200

5

Chữ thập X máng cáp

250

50

Cái

                       289,100

                       379,300

6

Nắp chữ thập X máng cáp

250

50

Cái

                       203,200

                       266,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

250

50

Cái

                       212,000

                       278,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

250

50

Cái

                       149,000

                       195,500

XIV

MÁNG CÁP 250X75

1

Máng cáp

250

75

Mét

                       218,100

                       286,100

2

Nắp máng cáp

250

75

Mét

                       135,500

                       177,700

3

Ngã ba T máng cáp

250

75

Cái

                       261,700

                       343,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

250

75

Cái

                       162,500

                       213,200

5

Chữ thập X máng cáp

250

75

Cái

                       327,100

                       429,200

6

Nắp chữ thập X máng cáp

250

75

Cái

                       203,200

                       266,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

250

75

Cái

                       239,900

                       314,700

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

250

75

Cái

                       149,000

                       195,500

XV

MÁNG CÁP 250X100

1

Máng cáp

250

100

Mét

                       243,400

                       319,400

2

Nắp máng cáp

250

100

Mét

                       135,500

                       177,700

3

Ngã ba T máng cáp

250

100

Cái

                       292,100

                       383,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

250

100

Cái

                       162,500

                       213,200

5

Chữ thập X máng cáp

250

100

Cái

                       365,100

                       479,100

6

Nắp chữ thập X máng cáp

250

100

Cái

                       203,200

                       266,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

250

100

Cái

                       267,800

                       351,300

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

250

100

Cái

                       149,000

                       195,500

XVI

MÁNG CÁP 300X50

1

Máng cáp

300

50

Mét

                       218,100

                       286,100

2

Nắp máng cáp

300

50

Mét

                       160,300

                       210,300

3

Ngã ba T máng cáp

300

50

Cái

                       261,700

                       343,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

300

50

Cái

                       192,400

                       252,400

5

Chữ thập X máng cáp

300

50

Cái

                       327,100

                       429,200

6

Nắp chữ thập X máng cáp

300

50

Cái

                       240,500

                       315,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

300

50

Cái

                       239,900

                       314,700

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

300

50

Cái

                       176,400

                       231,400

XVII

MÁNG CÁP 300X75

1

Máng cáp

300

75

Mét

                       243,400

                       319,400

2

Nắp máng cáp

300

75

Mét

                       160,300

                       210,300

3

Ngã ba T máng cáp

300

75

Cái

                       292,100

                       383,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

300

75

Cái

                       192,400

                       252,400

5

Chữ thập X máng cáp

300

75

Cái

                       365,100

                       479,100

6

Nắp chữ thập X máng cáp

300

75

Cái

                       240,500

                       315,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

300

75

Cái

                       267,800

                       351,300

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

300

75

Cái

                       176,400

                       231,400

XVIII

MÁNG CÁP 300X100

1

Máng cáp

300

100

Mét

                       268,800

                       352,700

2

Nắp máng cáp

300

100

Mét

                       160,300

                       210,300

3

Ngã ba T máng cáp

300

100

Cái

                       322,500

                       423,200

4

Nắp ngã ba T máng cáp

300

100

Cái

                       192,400

                       252,400

5

Chữ thập X máng cáp

300

100

Cái

                       403,100

                       529,000

6

Nắp chữ thập X máng cáp

300

100

Cái

                       240,500

                       315,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

300

100

Cái

                       295,600

                       387,900

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

300

100

Cái

                       176,400

                       231,400

XIX

MÁNG CÁP 350X50

1

Máng cáp

350

50

Mét

                       243,400

                       319,400

2

Nắp máng cáp

350

50

Mét

                       185,200

                       243,000

3

Ngã ba T máng cáp

350

50

Cái

                       292,100

                       383,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

350

50

Cái

                       222,300

                       291,600

5

Chữ thập X máng cáp

350

50

Cái

                       365,100

                       479,100

6

Nắp chữ thập X máng cáp

350

50

Cái

                       277,800

                       364,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

350

50

Cái

                       267,800

                       351,300

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

350

50

Cái

                       203,700

                       267,300

XX

MÁNG CÁP 350X75

1

Máng cáp

350

75

Mét

                       268,800

                       352,700

2

Nắp máng cáp

350

75

Mét

                       185,200

                       243,000

3

Ngã ba T máng cáp

350

75

Cái

                       322,500

                       423,200

4

Nắp ngã ba T máng cáp

350

75

Cái

                       222,300

                       291,600

5

Chữ thập X máng cáp

350

75

Cái

                       403,100

                       529,000

6

Nắp chữ thập X máng cáp

350

75

Cái

                       277,800

                       364,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

350

75

Cái

                       295,600

                       387,900

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

350

75

Cái

                       203,700

                       267,300

XXI

MÁNG CÁP 350X100

1

Máng cáp

350

100

Mét

                       294,100

                       385,900

2

Nắp máng cáp

350

100

Mét

                       185,200

                       243,000

3

Ngã ba T máng cáp

350

100

Cái

                       352,900

                       463,100

4

Nắp ngã ba T máng cáp

350

100

Cái

                       222,300

                       291,600

5

Chữ thập X máng cáp

350

100

Cái

                       441,200

                       578,900

6

Nắp chữ thập X máng cáp

350

100

Cái

                       277,800

                       364,500

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

350

100

Cái

                       323,500

                       424,500

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

350

100

Cái

                       203,700

                       267,300

XXII

MÁNG CÁP 400X50

1

Máng cáp

400

50

Mét

                       268,800

                       352,700

2

Nắp máng cáp

400

50

Mét

                       210,100

                       275,600

3

Ngã ba T máng cáp

400

50

Cái

                       322,500

                       423,200

4

Nắp ngã ba T máng cáp

400

50

Cái

                       252,100

                       330,800

5

Chữ thập X máng cáp

400

50

Cái

                       403,100

                       529,000

6

Nắp chữ thập X máng cáp

400

50

Cái

                       315,100

                       413,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

400

50

Cái

                       295,600

                       387,900

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

400

50

Cái

                       231,100

                       303,200

XXIII

MÁNG CÁP 400X100

1

Máng cáp

400

100

Mét

                       319,500

                       419,200

2

Nắp máng cáp

400

100

Mét

                       210,100

                       275,600

3

Ngã ba T máng cáp

400

100

Cái

                       383,400

                       503,000

4

Nắp ngã ba T máng cáp

400

100

Cái

                       252,100

                       330,800

5

Chữ thập X máng cáp

400

100

Cái

                       479,200

                       628,800

6

Nắp chữ thập X máng cáp

400

100

Cái

                       315,100

                       413,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

400

100

Cái

                       351,400

                       461,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

400

100

Cái

                       231,100

                       303,200

XXIV

MÁNG CÁP 400X150

1

Máng cáp

400

150

Mét

                       370,200

                       485,700

2

Nắp máng cáp

400

150

Mét

                       210,100

                       275,600

3

Ngã ba T máng cáp

400

150

Cái

                       444,200

                       582,900

4

Nắp ngã ba T máng cáp

400

150

Cái

                       252,100

                       330,800

5

Chữ thập X máng cáp

400

150

Cái

                       555,200

                       728,600

6

Nắp chữ thập X máng cáp

400

150

Cái

                       315,100

                       413,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

400

150

Cái

                       407,200

                       534,300

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

400

150

Cái

                       231,100

                       303,200

XXV

MÁNG CÁP 500X50

1

Máng cáp

500

50

Mét

                       319,500

                       419,200

2

Nắp máng cáp

500

50

Mét

                       259,900

                       340,900

3

Ngã ba T máng cáp

500

50

Cái

                       383,400

                       503,000

4

Nắp ngã ba T máng cáp

500

50

Cái

                       311,800

                       409,100

5

Chữ thập X máng cáp

500

50

Cái

                       479,200

                       628,800

6

Nắp chữ thập X máng cáp

500

50

Cái

                       389,800

                       511,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

500

50

Cái

                       351,400

                       461,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

500

50

Cái

                       285,800

                       375,000

XXVI

MÁNG CÁP 500X100

1

Máng cáp

500

100

Mét

                       370,200

                       485,700

2

Nắp máng cáp

500

100

Mét

                       259,900

                       340,900

3

Ngã ba T máng cáp

500

100

Cái

                       444,200

                       582,900

4

Nắp ngã ba T máng cáp

500

100

Cái

                       311,800

                       409,100

5

Chữ thập X máng cáp

500

100

Cái

                       555,200

                       728,600

6

Nắp chữ thập X máng cáp

500

100

Cái

                       389,800

                       511,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

500

100

Cái

                       407,200

                       534,300

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

500

100

Cái

                       285,800

                       375,000

XXVII

MÁNG CÁP 500X150

1

Máng cáp

500

150

Mét

                       420,900

                       552,200

2

Nắp máng cáp

500

150

Mét

                       259,900

                       340,900

3

Ngã ba T máng cáp

500

150

Cái

                       505,000

                       662,700

4

Nắp ngã ba T máng cáp

500

150

Cái

                       311,800

                       409,100

5

Chữ thập X máng cáp

500

150

Cái

                       631,300

                       828,300

6

Nắp chữ thập X máng cáp

500

150

Cái

                       389,800

                       511,400

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

500

150

Cái

                       463,000

                       607,500

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

500

150

Cái

                       285,800

                       375,000

XXVIII

MÁNG CÁP 600X100

1

Máng cáp

600

100

Mét

                       420,900

                       552,200

2

Nắp máng cáp

600

100

Mét

                       309,600

                       406,200

3

Ngã ba T máng cáp

600

100

Cái

                       631,300

                       828,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

600

100

Cái

                       464,400

                       609,300

5

Chữ thập X máng cáp

600

100

Cái

                       757,500

                       994,000

6

Nắp chữ thập X máng cáp

600

100

Cái

                       464,400

                       609,300

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

600

100

Cái

                       589,200

                       773,100

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

600

100

Cái

                       340,600

                       446,800

XXIX

MÁNG CÁP 600X150

1

Máng cáp

600

150

Mét

                       471,600

                       618,800

2

Nắp máng cáp

600

150

Mét

                       309,600

                       406,200

3

Ngã ba T máng cáp

600

150

Cái

                       707,300

                       928,100

4

Nắp ngã ba T máng cáp

600

150

Cái

                       464,400

                       609,300

5

Chữ thập X máng cáp

600

150

Cái

                       848,800

                   1,113,800

6

Nắp chữ thập X máng cáp

600

150

Cái

                       464,400

                       609,300

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

600

150

Cái

                       660,200

                       866,300

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

600

150

Cái

                       340,600

                       446,800

XXX

MÁNG CÁP 600X200

1

Máng cáp

600

200

Mét

                       522,300

                       685,300

2

Nắp máng cáp

600

200

Mét

                       309,600

                       406,200

3

Ngã ba T máng cáp

600

200

Cái

                       783,400

                   1,027,900

4

Nắp ngã ba T máng cáp

600

200

Cái

                       464,400

                       609,300

5

Chữ thập X máng cáp

600

200

Cái

                       940,100

                   1,233,500

6

Nắp chữ thập X máng cáp

600

200

Cái

                       464,400

                       609,300

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

600

200

Cái

                       731,200

                       959,400

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

600

200

Cái

                       340,600

                       446,800

XXXI

MÁNG CÁP 800X100

1

Máng cáp

800

100

Mét

                       522,300

                       685,300

2

Nắp máng cáp

800

100

Mét

                       409,200

                       536,800

3

Ngã ba T máng cáp

800

100

Cái

                       783,400

                   1,027,900

4

Nắp ngã ba T máng cáp

800

100

Cái

                       613,700

                       805,200

5

Chữ thập X máng cáp

800

100

Cái

                       940,100

                   1,233,500

6

Nắp chữ thập X máng cáp

800

100

Cái

                       613,700

                       805,200

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

800

100

Cái

                       731,200

                       959,400

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

800

100

Cái

                       450,100

                       590,500

XXXII

MÁNG CÁP 800X150

1

Máng cáp

800

150

Mét

                       573,000

                       751,800

2

Nắp máng cáp

800

150

Mét

                       409,200

                       536,800

3

Ngã ba T máng cáp

800

150

Cái

                       859,400

                   1,127,700

4

Nắp ngã ba T máng cáp

800

150

Cái

                       613,700

                       805,200

5

Chữ thập X máng cáp

800

150

Cái

                   1,031,300

                   1,353,300

6

Nắp chữ thập X máng cáp

800

150

Cái

                       613,700

                       805,200

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

800

150

Cái

                       802,200

                   1,052,600

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

800

150

Cái

                       450,100

                       590,500

XXXIII

MÁNG CÁP 800X200

1

Máng cáp

800

200

Mét

                       623,700

                       818,400

2

Nắp máng cáp

800

200

Mét

                       409,200

                       536,800

3

Ngã ba T máng cáp

800

200

Cái

                       935,500

                   1,227,500

4

Nắp ngã ba T máng cáp

800

200

Cái

                       613,700

                       805,200

5

Chữ thập X máng cáp

800

200

Cái

                   1,122,600

                   1,473,000

6

Nắp chữ thập X máng cáp

800

200

Cái

                       613,700

                       805,200

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

800

200

Cái

                       873,100

                   1,145,700

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

800

200

Cái

                       450,100

                       590,500

XXXIV

MÁNG CÁP 1000X100

1

Máng cáp

1000

100

Mét

                       623,700

                       818,400

2

Nắp máng cáp

1000

100

Mét

                       508,700

                       667,400

3

Ngã ba T máng cáp

1000

100

Cái

                       935,500

                   1,227,500

4

Nắp ngã ba T máng cáp

1000

100

Cái

                       763,000

                   1,001,100

5

Chữ thập X máng cáp

1000

100

Cái

                   1,122,600

                   1,473,000

6

Nắp chữ thập X máng cáp

1000

100

Cái

                       763,000

                   1,001,100

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

1000

100

Cái

                       873,100

                   1,145,700

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

1000

100

Cái

                       559,500

                       734,100

XXXV

MÁNG CÁP 1000X150

1

Máng cáp

1000

150

Mét

                       674,400

                       884,900

2

Nắp máng cáp

1000

150

Mét

                       508,700

                       667,400

3

Ngã ba T máng cáp

1000

150

Cái

                   1,011,600

                   1,327,300

4

Nắp ngã ba T máng cáp

1000

150

Cái

                       763,000

                   1,001,100

5

Chữ thập X máng cáp

1000

150

Cái

                   1,213,900

                   1,592,800

6

Nắp chữ thập X máng cáp

1000

150

Cái

                       763,000

                   1,001,100

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

1000

150

Cái

                       944,100

                   1,238,800

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

1000

150

Cái

                       559,500

                       734,100

XXXVI

MÁNG CÁP 1000X200

1

Máng cáp

1000

200

Mét

                       725,100

                       951,400

2

Nắp máng cáp

1000

200

Mét

                       508,700

                       667,400

3

Ngã ba T máng cáp

1000

200

Cái

                   1,087,600

                   1,427,100

4

Nắp ngã ba T máng cáp

1000

200

Cái

                       763,000

                   1,001,100

5

Chữ thập X máng cáp

1000

200

Cái

                   1,305,100

                   1,712,500

6

Nắp chữ thập X máng cáp

1000

200

Cái

                       763,000

                   1,001,100

7

Co ngang L máng cáp;
Co lên máng cáp;
Co xuống máng cáp.

1000

200

Cái

                   1,015,100

                   1,332,000

8

Nắp co ngang L máng cáp;
Nắp co lên máng cáp;
Nắp co xuống máng cáp.

1000

200

Cái

                       559,500

                       734,100

 


CÔNG TY CỔ PHẦN 2DE VIỆT NAM - CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH - 54, ĐƯỜNG YÊN BÌNH, YÊN NGHĨA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

HOTLINE:0926.33.8386

----------------------------------------------------------------------

------ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY------

--------------------------------------------------------------